داوران لیگ دسته اول شهرستان بروجرد

استادیوم شهید علی بیات

جمعه 19/5/92

ساعت 16:مهدی معماری-ایمان سلیمانی-میثم مقدسی-علی صناعی

ساعت 18:محمد رضا گودرزی-فتح اله شعبانژاد-علی صناعی-میثم مقدسی

شنبه 20/5/92

ساعت 16:حسین زنده دلی-علی حجتی-علیرضا مرادی-جلال پیرهادی

ساعت 18:مسعود عسگری-علی صناعی-جلال پیرهادی-علیرضا مرادی

/ 0 نظر / 54 بازدید