ابلاغ داوران فوتبال بروجرد

مجموعه ورزشی نساجی

چهارشنبه ساعت 16:30 صنعت نفت آبادان-منتخب الیگودرز

داوران:مهدی معماری،علی حجتی-علیرضا مرادی-امید ایرانمهر

استادیوم شهید علی بیات

چهارشنبه ساعت  14

لیگ نوجوانان

داوران:جلال پیرهادی-محمد علی خسروی-یونس موسوی-محمد مهدی ترابی

بازی دوستانه ساعت 18

داوران:جلال پیرهادی-محمد علی خسروی-یونس موسوی-محمد مهدی ترابی

/ 0 نظر / 52 بازدید